โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ 

image

              เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับเยาวชนในโครงการด้วย ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพมหานคร

              เด็กชายมัตตัญญู  ตั้งเง็กกี่  หรือน้อง เมนทอล นักเรียนชั้น ม.  1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร   เป็นเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ที่โดดเด่น และเคย ได้รับเหรียญทองจากโครงการฯ นี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ถึงสองครั้ง ทั้งระดับ ป. 3 และระดับ ป. 6 

              ด้วยครอบครัวของน้องเมนทอล มีคุณพ่อเป็นแพทย์ ที่ให้ความสำคัญในด้านการศึกษา  โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงสนับสนุนให้ลูก ๆ เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ  ซึ่งนอกจากน้องเมนทอล จะได้รับเหรียญทองจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. แล้ว  ก็ยังเคยได้รับเหรียญทองและ The Best Exploration จากการไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา  (IMSO 2012)  ที่ประเทศอินเดีย และล่าสุดก็ได้รับเหรียญทองแดง  จากโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME 2556)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย

image3

              เมนทอล เล่าให้เราฟังว่า ตนเองชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้ว รู้สึกตื่นเต้นท้าทายที่ได้แก้โจทย์คณิตศาสตร์ บ่อยครั้งได้รับหน้าที่จากครูให้ช่วยสอนหรือแนะนำเพื่อนๆ ที่อ่อนในวิชาคณิตศาสตร์เป็นประจำ  

              “ ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะการแก้โจทย์แต่ละข้อมีวิธีคิดได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ได้ฝึก คิดคำนวณ  การได้ช่วยครูสอนเพื่อน ๆ ร่วมห้อง  แนะนำแนวคิดเพิ่มเติมหรือวิธีที่ทำให้คิดแก้โจทย์ได้ง่ายขึ้น แล้วเพื่อนๆ เข้าใจ  ทำให้เรามีความสุขและภูมิใจในตัวเอง ”

              เจ้าของเหรียญทองกล่าวถึงเคล็บลับในการเรียนเก่งด้านคณิตศาสตร์ว่า “ คือการฝึกทำโจทย์จากหลากหลายแหล่ง ฝึกทำแบบฝึกหัดจากหนังสือหลาย ๆ สำนัก เพื่อให้รู้จักโจทย์ที่หลากหลาย  อีกอย่าคือลองตั้งโจทย์ข้อสอบเองเพื่อให้เข้าใจแนวคิด  ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนออกข้อสอบจะออกแบบไหนบ้าง ”

              นอกจากความชอบในการเรียนคณิตศาสตร์แล้ว ในเวลาว่าง เมนทอล ก็ชอบร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ อย่างเล่นฟุตบอล  หมากกระดาน  และที่ชอบมากที่สุดก็คือ การดูนก ที่มักจะไปดูกับคุณแม่ที่สวนรถไฟเพราะมีนกหลากหลายชนิด ทำให้มีความสุขและเพลิดเพลินได้ 

image2

              ในส่วนของ นางวิลาวัณย์  ตั้งเง็กกี่  คุณแม่ของน้อง เมนทอล  เล่าว่า  “ คุณแม่ได้ให้คำแนะนำในการเรียน และการจัดเวลาในแต่ละวัน ว่าต้องทำอะไรบ้าง ช่วยหาโจทย์มาให้ฝึกทำเป็นประจำ ให้กำลังใจในการเรียนรู้ และสนับสนุนในการสอบแข่งขันต่างๆ ” 

              และท้ายสุด น้องเมนทอล ได้เชิญชวนน้องๆที่สนใจสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ว่า “ อยากชวนน้องๆ ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่ดี ช่วยเสริมสร้างความรู้  ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ จากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจในด้านเดียวกัน  สนุกและเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ”

              ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ที่เว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือที่เฟซบุ๊ก Ipst Thailand : https://www.facebook.com/ipst.thai

Comment

Comment:

Tweet