NGV จะแพงไปไหน

posted on 14 Aug 2015 23:54 by artairguereca

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่างวารสารสื่อชุมชน และวิชาการดอทคอม www.pttplc.com


20            “NGV จะแพงไปไหน?” เป็นหัวข้อที่หลายคนสงสัย...เราจึงขอเท้าความกันว่า ปตท. ริเริ่มนำ NGV มาใช้เป็นเชื้อเพลิงตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน ในยามที่น้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคาสูงจนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ด้วยเหตุที่เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มทางเลือก NGV จึงไม่อาจเป็น “ของแพง” (กว่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ได้อย่างเด็ดขาด            ในขณะที่ราคาเชื้อเพลิงชนิดอื่นในโลกทุกวันนี้นับวันจะไปไกลจากคำว่าถูก ฉะนั้นเมื่อเชื้อเพลิงที่ขายต่ำกว่าทุน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เชื้อเพลิงนั้นกลายเป็นของถูก แต่ราคาที่ต่ำลงได้ก็เพราะมีการนำเงินของคนอื่น ซึ่งก็คือเงินส่วนรวมเอามาจ่ายให้แทน ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่            นั่นคือ “กองทุนน้ำมัน” ที่มีไว้เพื่อรองรับวิกฤตปัญหาด้านพลังงานที่ไม่คาดฝัน เพื่อประทังให้เรารอดไปได้ในช่วงหัวเลียวหัวต่อหรือในยามปกติ แต่แทนที่จะถูกไปใช้เพื่อการนั้น เงินจำนวนไม่น้อยถูกนำมาใช้เพื่ออุดหนุนให้ NGV ดูเหมือนมีราคาถูก ทั้งๆ ที่ทำแล้วก็ยังขาดทุน และยิ่งขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นตามทิศทางความนิยม NGV ที่พุ่งขึ้นไปพร้อมกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงขึ้น

f622f4d0514a63a5fc00962e6c3

           อธิบายมาเสียยาวเพื่อที่จะตอบสั้นๆ แค่ว่า...“NGV ไม่ได้แพงไปไหน แต่เป็นการปรับราคาไปสู่ต้นทุนที่แท้จริงอันเป็นพื้นฐานของความเป็นธรรมสำหรับทุกคนและประเทศ ทำให้เกิดการใช้พลังงานที่ไม่บิดเบือน และจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแข่งขันไปสู่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ” นอกจากนี้จะช่วยให้คิดอย่างรอบคอบก่อนใช้ เป็นหนึ่งในก้าวที่สำคัญไปสู่การประหยัดและใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลดีต่อส่วนรวมในที่สุด บนพื้นฐานของการ “รู้จักและเลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสม” เพื่อคนรุ่นถัดๆ ไป ถือเป็นประเด็นสำคัญและอีกหนึ่งการสร้างความเท่าเทียมกันในด้านการใช้เชื้อเพลิงตาม “สิทธิและหน้าที่ทุกคน” ซึ่งเราจะคิดถึงแต่ “สิทธิ” อันหมายถึงโอกาสที่จะได้รับการเกื้อหนุนโดยรัฐในเรื่องต่างๆ เท่านั้นไม่ได้ แต่ต้องคำนึงถึง “หน้าที่” ด้วย และที่ถูกย้ำเสมอก็คือ “การใช้อย่างประหยัดและเสียสละ” ความหมายนี้เป็นการใช้อย่างคำนึงถึงอนาคตพูดกันง่ายๆ ก็คือต้องไม่ลืมว่าลูกหลานของเราที่จะเติบโตขึ้นมาในอีกไม่เกิน 20 ปีหลังจากนี้ ก็ควรได้รับสิทธิในการใช้พลังงานที่เป็นสมบัติของชาติเช่นกัน            ...แล้วพบกันฉบับหน้า กับประเด็นต่างๆ ของพลังงานที่เข้าใจกันง่ายๆ แบบนี้อีกนะครับ

Comment

Comment:

Tweet